Is jy dalk Mislei oor die tyd waarin ons leef?

Dienste in Namibië oor die Eindtyd: Prof Johan Malan

Boodskappe deur Johan Malan die huidige profetiese toestand in die wêreld.

Prof-Johan-MalanBoodskappe:

  • Israel se sewe groot feeste.
  • Tien streke in die ontluikende newe wêreldorde.
  • Twee demoniese strategieeë vir die vernietiging van Isreal.
  • Groot magverskuiwings in die Midde-Ooste.

Laai af Reeks Uiteensetting Download The Series Outline

Klank & Video Preke

Opkoms van die Wetenskaplike Wêreldbeskouing

Hierdie artikel ondersoek die belangrikste redes vir oppervlakkige teologiese denke in die moderne wêreld. Verval uit die geestelike waarhede van die Bybel word veroorsaak deur die sterk invloed van die wetenskaplike wêreldbeskouing, waardeur die bonatuurlike sfeer ontken word bloot omdat dit buite die terrein val van die wetenskaplike versameling van waarneembare data. Geestelike verarming is onafwendbaar onder mense wat toegee aan die druk van 'n mensgemaakte teorie wat daarop gerig is om die lewende God en sy Seun as die enigste Skepper en Verlosser van die wêreld weg te redeneer.

Read more...

Rise of the Scientific Worldview

This article explores the major reasons for shallow theological thinking in the modern world. A falling away from the spiritual truths of the Bible is promoted by the strong influence of a scientific worldview which denies the supernatural sphere simply because it falls outside the scope of scientific inquiry which is based upon the collection of observable data. Spiritual impoverishment is inevitable among people who yield to a man-made theory aimed at explaining away the living God and His Son, who is not only the Creator but also the Saviour of the world.

Read more...