Boeke

Is jy seker van verlossing?

redding-book

DIE WEG VAN VERLOSSING

Die Here het in die Bybel ’n duidelike plan van verlossing bekend gemaak om ons siele te red, ons vir diens toe te rus en tot geestelike volwassenheid te laat opgroei. Ons bereidwilligheid en volle samewerking volgens Bybelse riglyne is nodig indien ons die groot tragedie van ’n valse bekering óf die teleurstelling van geestelike stagnasie en veragtering in die genade wil voorkom. Niemand wil tog eendag uit die Here Jesus se mond hoor dat hy ten spyte van sy godsdienstigheid en al sy pogings tot ’n goeie lewe geen deel het aan die koninkryk van die hemel nie (Matt. 7:21-23). Dit sal in elk geval dan ook te laat wees om die saak reg te stel. Ek nooi jou om saam met my die geestelike rykdom van die Here Jesus se reddende genade in die Bybel te ontdek en in die geloof vir jouself toe te eien.

Download PDF BOOK

Jesus Christus & ons lewe in Hom

Koop vandag jou weergawe van Jesus Christus & ons lewe in Hom, vir meer inligting

Read more ...

Patmos Briewe

Patmos_Briewe

Patmos Briewe is ‘n versameling aktuele boodskappe aan kerke én individuele gelowiges wat hulleself aan die begin van die derde millennium ná Christus bevind. Dit is ‘n herbevestiging van die tydlose waarhede in die Bybel. Die verlossing en heiligmaking wat die Here deur Jesus Christus aan ons bied, is dieselfde as wat dit tweeduisend jaar gelede was. Die beloftes hieroor is nog nét so geldig want die hemel en die aarde sal verbygaan, maar die woorde van die Here sal nooit onvervuld verbygaan nie (Luk. 21:33).

Hierdie fundamentele waarhede word uit die letterlik geïnspireerde Woord van God gekonstateer, en ook in die lig van die eietydse verskynsels van agnostisisme en geestelike verval verdedig. Die gemeentes van Christus wat hulleself met die onvervalste melk van die Woord voed (1 Pet. 2:2), moet hierdie waarhede verkondig omdat hulle geroepe is om ‘n pilaar en grondslag van die waarheid te wees (1 Tim. 3:15). Geestelike waarhede is nie aan regerings of universiteite toevertrou nie, omdat hulle sekulêre, humanistiese instellings is. Die ware kerk van Jesus Christus, wat Hy deur sy eie bloed verkry het (Hand. 20:28), is hiervoor verantwoordelik. Wanneer hierdie waarhede toenemend verloën word, soos nou, is dit in die eerste plek ‘n teken van verval in die kerk.

Die verantwoordelikheid berus by elke individu om die geestelike probleme van ons tyd te identifiseer en daarop te reageer, omdat kerke meestal traag is om ‘n indringende selfondersoek te doen en na vergete waarhede terug te keer.

Read more ...

Israel: 'n Historiese Eietydes en Profetiese Perspektief

isreal-boekOns leef in ‘n polities onstabiele, ekonomies sukkelende, geestelik verwarde en moreel vervalle wêreld waarin daar al hoe meer stemme opgaan vir ingrypende veranderings wat die weg moet baan na ‘n nuwe wêreldorde van vrede en eenheid. Daar word ‘n humanistiese (volgens die Bybel ‘n antichristelike) model vir ‘n nuwe wêreldorde gepropageer waarin daar aan Israel en die evangeliese Christendom ’n baie minderwaardige rol toegeken word, klaarblyklik in die hoop dat hulle spoedig van die toneel sal verdwyn. Die rede vir die toenemende verwerping van Israel en die evangeliese Christendom is omdat hulle té eksklusief en op die Bybel geskoei is en daarom nie by ‘n inklusiewe nuwe wêreldorde kan inskakel nie. Hulle waardes is ononderhandelbaar en totaal anders as dié van die humanistiese wêreld.

Teenoor die antichristelike hervorming van die wêreld is daar die Bybelse belofte van ‘n Christelike nuwe wêreldorde waarin Jesus Christus uit Jerusalem van die herstelde troon van Dawid af oor die aarde sal regeer (Hand. 15:16-17). Hy sal in noue samewerking met sy ware kerk (die evangeliese Christendom) en ook ‘n geestelik ten volle herstelde volk van Israel oor die wêreld heers en geregtigheid laat geskied (Op. 5:9-10; Jes. 62:1-4). Voorspoed en vrede sal oral heers, Israel en al die Here se diensknegte sal hoog in aansien wees, en almal sal hulleself van harte daaraan wy om die Here te behaag (Jes. 2:2-4; Jer. 3:17).

Read more ...

Die Uur van Duisternis: ‘n Studie van die Boek Openbaring

Opsomming: 'n Onderwerpstudie van die boek Openbaring waarin temas soos die kerk op aarde, die Antichris, Israel, Babilon en die wederkoms afsonderlik behandel word.

Inhoud

1.      Die Verheerlikte Christus

2.      Bedeling van die Kerk

3.      Weggevoer!

4.      Die Antichris

5.      Babilon Herleef

6.      Israel in die Verdrukking

7.  Oorloë, Siektes en Natuurrampe

8.      Die Messiasryk en die Nuwe Skepping

9.      Dit is Volbring!

10.  'n Bybelse Strategie vir dié Wat Agterbly

Read more ...

Die Dag van die Here

‘n Kommentaar Oor die Boek Openbaring

Inhoud

Inleiding tot die boek Openbaring

Openbaring van die verheerlikte Christus (Op. 1)

Die kerk op aarde (Op. 2-3)

Die kerk in die hemel (Op. 4-5)

Die regterstoel van Christus (Op. 4-5)

Die sewe seëls (Op. 6)

Redding in die uur van duisternis (Op. 7)

Die sewe basuine (Op. 8-10)

Die tempel en die twee getuies (Op. 11)

Die ontvlugting van Israel (Op. 12)

Skrikbewind van die Antichris (Op. 13)

Eienskappe van die Antichris (Op. 13)

Die valse profeet (Op. 13)

Die sewe laaste plae (Op. 14-16)

Godsdienstige Babilon (Op. 17)

Ekonomiese Babilon (Op. 18)

Die wederkoms van Christus (Op. 19)

Die duisendjarige vrederyk (Op. 20)

Die eindoordeel en die nuwe skepping (Op. 20-22)

‘n Strategie vir oorlewing

Read more ...

Eskatologie – Die Leer oor die Laaste Dae

Opsomming: Bybelse eskatologie is ‘n studie van profetiese uitsprake oor wat die toekoms vir die kerk van Christus, vir Israel én vir die ongeredde wêreld inhou.

Inhoud

Voorwoord

1. Die Verklaring van Bybelse Profesieë

2. Dispensasies in die Bybel

3. Profetiese Raamwerk in die Evangelies

4. Futurisme en Historisme

5. Die Nuwe Wêreldorde as ‘n Sataniese Komplot

6. Israel in die Raadsplan van God

7. Profetiese Program in Israel se Feeste

8. Die Belangrikheid van Jerusalem

9. Die Russies-Arabiese Inval in Israel

10. Profetiese Implikasies van die Verwerping van Jesus

11. Die Groot Betekenis van Israel

12. Die Herrysenis van Babilon

13. Die Wegraping

14. Groot Afval ná die Christene se Vertrek

15. Die Regterstoel van Christus

16. Die Antichris

17. Die Valse Profeet

18. Die Sewe Jaar van Verdrukking

19. Die Wederkoms

20. Die Millennium

21. Tekens van die Tye

Naslaanwerke

 

Read more ...

Openbaring Vir Ons Tyd

Hierdie is die jongste boek oor Openbaring deur Johan Malan, en vul in belangrike opsigte by sy ander twee boeke, Die Uur van Duisternis en Die Dag van die Here, aan.

Alle Skrifaanhalings kom slegs uit die 1933 vertaling van die Afrikaanse Bybel soos in 1953 hersien.

Geen kopiereg word op die boek voorbehou nie, op voorwaarde dat erkenning aan die outeur verleen en geen veranderings aan die teks aangebring word nie.

 

Inhoud

1.    Die Groot Betekenis van Bybelse Profesieë

2.    Hoe Moet ons die Profetiese Woord Verstaan?

3.    Die Openbaring van Verborgenhede

4.    Onderskeid Tussen Israel en die Kerk

5.    Openbaring in die Lig van Daniël se 70ste Jaarweek

6.    Die Aanbieding van Openbaring

7.    Die Kerk op Aarde

8.    Die Verheerlikte Kerk in die Hemel

9.    Die Antichris

10.Die Valse Profeet

11.Die Oordele van die Verdrukking

12.Israel in die Verdrukking

13.Die Val van Babilon

14.Die Wederkoms van Christus

15.Die Millennium

16.Wat Kan Ons te Wagte Wees?

Read more ...

Heiligmaking

Opsomming: Die leer oor heiligmaking as 'n tweede genadewerk ná bekering help alle Christene om tot geestelike volwassenheid op te groei.


Inhoud

Voorwoord

1.  Die Behoefte aan Heiligmaking

2.  Die Stryd Teen Vleeslikheid

3.  Die Eise van Dissipelskap

4.  Oorwinning Oor die Vlees: Die Stap van Heiligmaking

5.  Oorwinning Oor Swakhede: Die Proses van Heiligmaking

6.  Vervulling met die Heilige Gees

7.  Volkome Heiligmaking

8.  Die Wil van God

9.  Gawes en Vrug van die Gees

10. Bedieninge van die Heilige Gees

11. Die pelgrimsreis van God se Volk

12. Heiligmaking en die Wederkoms

Read more ...

Pinksterboodskappe

Hierdie is ‘n reeks van tien pinksterboodskappe wat die klem baie sterk op die diep geestelike betekenis van dié fees op die Christelike kalender laat val. Die volgende vrae word in die boodskappe beantwoord:

Wat behels die pinksterbelofte alles?
  • Is jy toegerus met krag uit die hoogte?
  • Waarom ontbreek die pinksterseën in so baie Christene se lewens?
  • Hoe staan hierdie krag in verband met geestelike weerbaarheid?
  • Waarvoor wil die Heilige Gees jou toerus?
  • Is jy gereed om voor die regterstoel van Christus te verskyn?
  • Wat is die gevolge van geestelike nalatigheid?

Read more ...