Israelvisiedwaling

Die Verbondsvolk Israel: Wie is Hulle?

Maniere van Skrifverklaring

Daar is baie verskillende maniere waarop die Bybel verklaar of vertolk word (in teologiese taal staan dit as eksegese bekend) om by mense se eie, vooropgestelde idees aan te pas. Sommige van hierdie verklarings is subjektief, met ‘n sterk politieke ondertoon, en is daarop ingestel om die Bybel en kerk polities aanvaarbaar te maak. In hierdie gevalle wissel die manier van Skrifverklaring saam met die politieke klimaat in ‘n land of volk.

Read more ...

Boere-Afrikaners, Jode en Israel

Opsomming: Die regte etniese identiteit van Israel én die nasies sal verwarring voorkom oor wie ons regtig is. Die Boere is nie Israeliete nie!

Die Boere-Afrikaners word deur verskeie hoogs omstrede politieke en godsdienstige standpunte uitmekaar gedryf. Sommige daarvan, soos bv. die Israelvisie met sy Jodehaat, het geweldige negatiewe implikasies. Dit sal dringend uit ons ideologiese en godsdienstige denke verwyder moet word indien ons suiwer evangeliese Christene wil wees wat onsself sinvol aan die voortbestaan van ons volk wil wy.

Read more ...

Israelvisie volhard met hulle dwalings

Die grootste beswaar teen die Israelvisie is die ooglopende subjektiwiteit wat hulle openbaar in hul pogings om 'n vooropgestelde teorie te verkondig. Hulle ignoreer die volgende objektiewe feite asof hulle nie bestaan nie, bloot net omdat dit hulle teorie verkeerd bewys:

Read more ...

Siener van Rensburg en die Boerevolk

Twyfelagtige profesieë oor ‘n broeiende konfrontasie tussen swartes en wittes in Suid-Afrika doen vir jare reeds die ronde. Daar was onlangs weer ‘n vlaag SMS- en epos-boodskappe waarin beweer word dat Nelson Mandela op sterwe lê en dat ‘n vreeslike bloedbad daarna sal plaasvind, waarin duisende blankes vermoor sal word. Hierdie gerugte kom van ekstreme Israelvisiegroepe af wat ‘n eiesoortige toekomsverwagting het.

Read more ...