Isreal en Jerusalem

Ons Plig ten Opsigte van Jerusalem

“Bid om die vrede van Jerusalem; mag hulle wat jou liefhet, rustig lewe” (Ps. 122:6).

“O Jerusalem, Ek het wagte op jou mure uitgesit wat gedurigdeur die hele dag en die hele nag nie sal swyg nie. O Julle wat die Here herinner aan sy beloftes – moenie rus nie en laat Hom nie met rus nie, totdat Hy Jerusalem bevestig en maak tot ’n lof op aarde! (Jes. 62:6-7).

Read more ...

'n Moedige Volgeling van die Messias in Israel

Die volgende getuienis van ᾿n moderne Messiaanse Jood bevat uittreksels uit Jakob Damkani se webblad www.trumpetofsalvation.com en sy outobiografie, Why Me?):

My naam is Jakob Damkani, en ek is in 1952 naby die See van Galilea gebore in ᾿n godsdienstige Joodse familie van die stam van Juda. Deur die genade van God is ek in 1977 weergebore en eers daarna het ek my ware, godgegewe identiteit verstaan

Read more ...

Die Derde Intifada

Die stygende golf van Arabiese opstande in die Midde-Ooste is ‘n oorsaak tot groot kommer vir Christene, Jode, en alle mense wat vreedsame oplossings verkies bó ‘n gewelddadige stryd vir die oplossing van politieke, godsdienstige en ander geskille. Die situasie is vinnig besig om te versleg, terwyl revolusies van een land na ‘n ander versprei met die doel om regerings tot ‘n val te bring en deur Islamitiese volksregerings te vervang. Die kring van geweld is besig om nouer getrek te word rondom Israel, en die toneel is reeds voorberei vir ‘n “Derde Intifada” deur die Palestyne en hulle miljoene militante ondersteuners in naburige Moslemlande.

Read more ...

Ter Verdediging van Israel?

Dr. Mike Evans van die Jerusalem Prayer Team (JPT) het ‘n sterk oproep vir internasionale steun vir Israel gemaak na aanleiding van die beplande onafhanklikheidsverklaring van ‘n Palestynse staat in September 2011, met Oos-Jerusalem as hoofstad. Volgens Mike Evans sal die Verenigde Nasies hierdie plan goedkeur met die volle samewerking van die VSA en die meeste ander lande. Groot kommer word om goeie redes uitgespreek dat die plan die nasionale belange van Israel erg sal benadeel.

Read more ...

Israel se Roeping as God se Getuies

Opsomming: Richard Wurmbrand wys op die hoë roeping van Israel onder alle nasies, en die uiteindelike vervulling daarvan in die Messias, Jesus Christus.

Een van die bekendste Christen-Jode van die 20ste eeu was Richard Wurmbrand, die stigter van Christelike Sending Internasionaal. Hy is al 'n moderne Johannes die Doper genoem. Nadat hy 14 jaar lank in Roemeense tronke as gevolg van sy getuienis vir Jesus Christus aangehou is, is hy as 'n ongewenste persoon deur sy regering aan Christene in die Weste verkoop.

Read more ...

Ontvlugting na Petra, die Rotsstad

Petra, wat “Rots” in Grieks beteken, is ‘n verlate stad suid van die Dooie See in Jordanië. In die antieke geskiedenis het dit as Seïr bekend gestaan, wat die hoofstad van Edom was. In later eeue het die Nabateërs in die plek van die verdryfde Edomiete hier gewoon en hulle hoofstad Petra genoem. Petra is in ‘n lang skeurvallei geleë wat as die Kidrondal deur Jerusalem loop en daarna ook deur die Dooie See en verder suid. Waarskynlik het ‘n groot aardbewing en vulkaniese aktiwiteit hier plaasgevind en die aarde oopgeskeur sodat ‘n canyon met steil klowe en kranse gevorm is. Die oorblyfsels van die skouspelagtige stad bestaan uit tempels en grafkelders wat uit die groot formasies sandsteenrots gekap is. Daar is net ‘n nou skeur wat toegang tot die canyon bied, en dit kan maklik geblokkeer en afgesluit word. Dit is dus ‘n veilige ontvlugtingsplek.

Read more ...

Daniël se 70 Jaarweke

Wanneer ‘n studie van profesieë oor die eindtyd gemaak word, moet die dispensasionele posisie van die volk Israel goed begryp word, veral soos wat dit in Daniël 9:24-27 beskryf word. Dit is teen hierdie agtergrond baie duidelik waarom al die gebeure in die verdrukking, soos in Openbaring 6 tot 19 beskryf, binne ‘n tydsraamwerk van sewe jaar afspeel. Israel se heilsgeskiedenis vanaf die einde van die Babiloniese ballingskap tot met die aanbreek van die Messiasryk, word in Daniël 9:24-27 binne die raamwerk van 70 jaarweke beskryf. In hierdie tydperk sal twee messiasse ‘n prominente rol vervul – die ware Messias en die valse messias:

Read more ...

Derde Tempel-kultuur Vat in Israel Pos

Op 24 Januarie 2005 is die elfde Tempelfees in Jerusalem gehou. Verskeie Tempelberg-groepe, asook regeringsverteenwoordigers, het hieraan deelgeneem. Die beweging vir die bou van die derde tempel is besig om groot openbare steun in Israel te verkry. Sedert die heropening van die Tempelberg vir besoekers in September 2003, het 85 000 Jode die terrein besoek – dit is ‘n gemiddeld van 5000 per maand. In die lig hiervan word daar van ‘n derde tempel-kultuur gepraat wat besig is om in Israel sy beslag te kry.

Read more ...

Nuwe Sanhedrin Gestig

Die Sanhedrin, ‘n tradisionele Joodse Raad wat met regspraak en geestelike leierskap uit die oogpunt van die Torah (die Wet van die Here) gemoeid is, is weer in Israel in die lewe geroep. Hulle geniet egter nie amptelike status in Israel nie, en word net deur ortodokse Jode erken. Die nuwe Sanhedrin bestaan uit 71 lede, waaronder rabbi’s (wat “skrifgeleerdes” is) en ook ander Joodse geleerdes.

Read more ...

Israel in die Laaste Dae

Op 14 Mei 2005 was moderne Israel 57 jaar oud, en in Augustus vanjaar sal dit 25 jaar wees sedert Jerusalem in 1980 tot die ewige hoofstad van Israel verklaar is. Waarom is die herstel van Israel en hulle hoofstad, Jerusalem, so belangrik vir ons? Die rede hiervoor is omdat Israel God se profetiese horlosie vir eindtydse gebeure is. Hy het gesê dat ons na die vyeboom (Israel; vgl. Hos. 9:10) moet kyk as ons wil weet wanneer die somer van sy beloofde koninkryk naby is (Luk. 21:29-30). Met Israel se herstel het die vyeboom begin bot, maar wanneer die Messias kom, sal die hele oorblyfsel van Israel gered word en vrugte vir God se koninkryk dra (Jes. 27:6; Sag. 12:10)

Read more ...