Tekens van die Tyd

Kenmerke van ons Tyd – die Groot Verval van die Laaste Dae

Die Bybel werp lig op groot veranderings wat in die laaste dae op verskeie lewensterreine sal plaasvind. Uit ʼn geestelike oogpunt sal daar enersyds onder evangeliese Christene ʼn beweging wees van voorbereidings om die hemelse Bruidegom tydens sy geheime koms te ontmoet en daarna saam met Hom in die verdere openbaring van sy koninkryk te deel (Op. 5:9-10; 20:6). Andersyds sal daar onder die groot aantal geestelik misleides ʼn proses van morele en geestelike verval wees in afwagting op die verskyning van ʼn multigodsdienstige vredevors wat in die Bybel "die Antichris" of "die dier" genoem word (1 Joh. 2:18; Op. 13:1-2). Hy sal ʼn humanistiese nuwe wêreldorde instel wat die gevalle mens se eindtydse poging sal wees om homself (soos in Babilon van ouds) sonder God, en spesifiek ook in opposisie teen God en sy koninkryk, te regeer (Op. 13:7).

Read more ...

Vernietigende Natuurkragte

Die Here stel dit baie duidelik in sy Woord dat daar aan die einde van die kerkdispensasie ‘n groot verdrukking sal wees soos wat daar van die begin van die wêreld af nog nooit was nie (Matt. 24:21). Wanneer hierdie sewe jaar verloop het, sal sy sigbare wederkoms ten aanskoue van alle mense plaasvind (Matt. 24:29-30). Dit sal ‘n tyd wees waarin daar, as gevolg van die mens se boosheid, groot oordele van die Here oor die aarde uitgestort sal word. Lukas stel dit só:

Read more ...

Onlangse Tekens van die Tye

In die afgelope jaar het verskeie tekens van die tye ‘n belangrike boodskap oor die eindtyd ingehou. Hieronder was die volgende tekens baie prominent:

Natuurrampe

2004 was ‘n jaar van natuurrampe en ontwrigte weerspatrone, en hierdie jaar het in die ergste natuurramp in moderne tye geëindig – die tsunami van 26 Desember 2004, waarin meer as 160 000 mense in Suidoos-Asië dood is. Dit is deur ‘n kragtige aardbewing op die seebodem veroorsaak. Die Here Jesus het gesê: “...en daar sal hongersnode wees en pessiektes en aardbewings op verskillende plekke” (Matt. 24:7). In die eindtyd vind daar ‘n skerp toename in hierdie tekens plaas as ‘n voorspel tot God se oordele in die groot verdrukking.

Read more ...

Aardverwarming Hou ‘n Groot Bedreiging In

Rob Edwards, omgewingsredakteur van die Sunday Herald, berig dat die Antarktiese yslaag as gevolg van aardverwarming vinniger smelt as wat vroeër gemeen is. Die gevolge hiervan kan rampspoedig wees, erger as enigiets wat wetenskaplikes tot dusver voorspel het. Die Antarktiese yslaag bevat 30 miljoen biljoen ton ys, wat vier keer meer as al die vars water in die hele res van die wêreld is. Slegs ‘n gedeelte hiervan hoef te smelt om ‘n ramp te veroorsaak.

Read more ...

Goddelike Oordele en Tekens van die Tye

Prof. Johan Malan, Mosselbaai (Julie 2010)

Die tekens van die tye moet versigtig in hulle korrekte dispensasionele verband beoordeel word. Daar is Christelike bedienings wat verskillende natuurrampe, asook mensgemaakte rampe, as die oordele van God oor goddelose nasies beskryf. In baie gevalle beskryf eindtydse tekens egter toestande wat gedurende die sewe jaar van verdrukking sal voorkom, en is gegee om die spoedige koms van Jesus Christus op die Olyfberg aan te kondig. Tekens van hierdie aard word soms verkeerdelik op die kerkbedeling toegepas.

Read more ...

Xenofobie Kan Weer in Suid-Afrika Opvlam

Daar is baie gerugte oor dreigende xenofobie (vreemdelingehaat) wat in SA die rondte doen. Dit is nie heeltemal ongegrond nie omdat Suid-Afrika besig is om ’n samevloeiingspunt vir die hele Afrika te word. Vanoor die hele Afrika sak werkloses en misdadigers op ons land toe omdat dit ’n redelike sterk ekonomie het en ook baie moontlikhede vir misdaadsindikate skep om hier te floreer. Daar is groot kompetisie onder die werkersklas in die stryd om oorlewing, en dit is hieruit dat die vreemdelingehaat voortspruit. Onwettige immigrante is bereid om vir baie minder te werk, soms net vir kos, en dit ontneem plaaslike swartes hulle bron van inkomste.

Read more ...