Tekskritiek

Verdraaiings in die Nuwe Vertaling

Opsomming: Die Nuwe Afrikaanse Vertaling van die Bybel bevat veranderings en weglatings wat sowel uit die eksegetiese vertaalmetode as uit die onvolledige grondteks spruit.

In die jare sedert die Nuwe Afrikaanse Bybel (NAB) in 1983 deur die Bybelgenootskap vrygestel is, het ‘n skokkende lang lys vertaalfoute, verdraaiings, afgewaterde stellings en weglatings aan die lig gekom. Hierdie foute kan gedeeltelik herlei word na die onvolledige grondteks wat gebruik is, en andersyds na die willekeurig eksegetiese vertalingsmetode, nl. die dinamies-ekwivalente metode, wat gevolg is.

Read more ...

Bybel nie as God se Geïnspireerde Woord Aanvaar nie

Opsomming: ‘n Toenemende aantal teoloë beskou die Bybel nie meer as die foutlose en letterlik geïnspireerde Woord van God nie.

Die sterk humanistiese inslag in die meeste moderne Bybelvertalings kan toegeskryf word aan die feit dat ‘n groot aantal teoloë nie meer die Bybel as die geïnspireerde Woord van God aanvaar nie. Dit is waarom hulle dit nou vertaal en vertolk net soos wat hulle wil. Die nuwe Afrikaanse vertaling is ‘n produk van hierdie benadering.

Read more ...

Die Maagdelike Geboorte van Jesus

Opsomming: Die Nuwe Afrikaanse Vertaling verwys nie in Jesaja 7:14 na die moeder van die beloofde Messias as "maagd" nie, maar as "jong vrou". Waarom?

“Daarom sal die Here self aan julle ‘n teken gee: Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun baar en hom Immánuel noem” (Jes. 7: 14).

Read more ...

Die Bybel se Waarmerk van Egtheid

Opsomming: Wetenskaplike bewyse is gevind dat die Bybelse teks nie van menslike oorsprong is nie. God het onmiskenbaar sy seël van egtheid daarop geplaas.

Ons leef in ‘n tyd waarin die integriteit van die Bybel as die geïnspireerde Woord van God deur baie mense bevraagteken word. Verskeie teoloë beweer dat die eerste vyf boeke van die Bybel Joodse volksverhale of mites is wat mondelings oorgedra is, en dus nie histories geloofwaardig is nie. Gebeurtenisse soos die skepping, Noag en die ark, die verwarring by Babel, die deurtog deur die Skelfsee en die Jordaan, die manna en die kwartels, die wolkkolom en die vuurkolom in die woestyn, asook talle ander beskrywings, word as volksverhale en legendes afgemaak.

Read more ...