Transformasie

Misleiding deur die Transformasie Video

Opsomming: ‘n Valse herlewing wat gebaseer is op Peter Wagner en George Otis se konsepte van geestelike kartering en strategiese geestelike oorlogvoering vind ook in Suid-Afrika inslag.

Die vervalsing van die Christendom is soms baie subtiel en vind op verskeie terreine plaas. Die duiwel het reeds daarin geslaag om die evangeliese sowel as charismatiese Christendom binne te dring en duisende mense deur middel van ‘n valse herlewing op ‘n dwaalweg te plaas. Hy volg die eeue oue metodes waarteen Paulus die Christene reeds in die eerste eeu gewaarsku het:

Read more ...

Verdere Transformasie Misleiding

OPSOMMING: Strategiese geestelike oorlogvoering om gebiedsdemone te verdryf, asook pogings om bloedlynvloeke en verbonde met die geesteswêreld te kanselleer, is ook in SA gedoen.

In die lig van die geweldige geestelike en morele verval van ons tyd is dit vanselfsprekend dat ware Christene by ‘n teenoorgestelde proses van toenemende heiligheid en hertoewyding aan die Here betrokke moet wees. Dit sal noodwendig tot groter geestelike polarisasie in die samelewing aanleiding gee, omdat daar in die eindtyd ook ‘n stygende golf van sonde en ongeregtigheid is:

Read more ...

George Otis en sy Misleidende Teologie

Opsomming: Otis leer ‘n morele evangelie waarby die versoeningswerk aan die kruis uitgelaat is. Hy eien vir die Christendom magte toe om bose vestings in die lug deur gebed neer te werp.

Die teologiese dwalings van Otis word in Engels bespreek ter wille van die absolute korrektheid van die baie aanhalings. Sy weergawe van koninkryksteologie is gebaseer op die vernietiging van Satan se vestings oor stede en lande, die ekumeniese vereniging van die kerk en die vestiging van die gesag van profete en apostels.

The theology of Otis is expounded in various books, articles, lectures and public statements by him during the past 24 years. The following are the salient features of his fallacious teaching:

Read more ...

Die Valse Teorie van Bloedlynvloeke

Opsomming: Die huidige neiging om bloedlynvloeke as ‘n verskoning vir sonde te gebruik, lei tot onbybelse vorms van geestelike bevryding.

‘n Ernstige jong dame het haar predikant voor die oggenddiens met die volgende versoek genader: “Dominee, sal u asseblief vir my bid? Ek wil van ‘n bloedlynvloek verlos word.” “Nee,” het die preikant gesê, “jy het nie ‘n bloedlynvloek nie.” “Maar u verstaan nie, dominee, my pa het ‘n geweldige humeur gehad en nou ondervind ek las van dieselfde probleem.”

Die predikant het aan haar verduidelik dat die feit dat sy soos haar pa optree, aan aangeleerde gedrag toegeskryf kan word en dat die teorie oor bloedlynvloeke onbybels is. Hy het haar daaraan herinner dat woede-uitbarstings een van die werke van die vlees is, en dat die Heilige Gees aan ons krag gee om dit te kan oorwin (Gal. 5:16, 20). Sy was baie dankbaar dat die Waarheid haar vrygemaak het.

Read more ...

Profete en Apostels Vestig Hulleself Só

Opsomming: Rebecca Lindrose van Texas verduidelik hoe die publiek in die Transformasie beweging ingetrek word, en hoedat profete en apostels gesag oor hulle verkry.

Read more ...

Ope Brief aan Herald Ministry

Opsomming: Jenny Graham van Herald Ministry in Suid-Afrika word oor haar siening m.b.t. geestelike oorlogvoering gekonfronteer.

Jenny Graham, Herald Ministry

Dear Jenny

Two people forwarded your prayer letter of 13 April 2001 (Issue 5) to me and I take this opportunity to respond to it.

I have much appreciation for your emphasis on Israel and our obligation to pray for the peace of Jerusalem. I am strongly encouraging Christians to do the same in many of my articles on www.bibleguidance.co.za

Read more ...

Hoe Moet Daar vir Stede en Dorpe Gebid Word?

Opsomming: ‘n Vraag oor die aard van gebed vir stede en dorpe is aan ons gerig en word beantwoord.

Vraag:

“I found your site through a cross-reference on the Transformations video, which I watched and thought was great until I found Ruth Ruibal's site and read about her continuing problems in Cali. I have since read several other pages. There is one thing I am still not certain of: Where does praying for nations, or cities, become unscriptural? I mean, where does spiritual warfare for nations move from what we should do (pray for one another) to what you clearly believe is something unscriptural? When I pray for the families in my suburb, or city, surely that is OK?”

Read more ...

Transformasie 2003

Sedert die aanvang van die nuwe millennium het die transformasie-beweging groot inslag in baie lande verkry – ook in Suid-Afrika en Namibië. Verskeie “evangeliese” leiers is saam met hulle volgelinge by die beweging ingetrek. Die gevolg is dat baie Christene nie die onbybelse aard hiervan kan (of wil) raaksien nie, en verkeerdelik meen dat dit ‘n godgegewe herlewingsbeweging is.

Transformasie is een van verskeie strominge in die koninkryksteologie (koninkryk nóú), wat daarop uit is om die koninkryk van Christus nog voor die wederkoms op aarde te manifesteer. Dorpe, stede en lande moet in ‘n Christelike transformasieproses oorgeneem en alle sonde, misdaad en menslike lyding oorwin en uitgeskakel word.

Daar is verskeie leiersfigure in die beweging, maar uit ‘n Suid-Afrikaanse oogpunt is die volgende persone en hulle organisasies die bekendste:

Read more ...

Transformasie Afrika 2007: Die Misleiding Duur Voort

‘n Suid-Afrikaanse gebedsbediening, Jerigo Mure, het van 19 tot 23 Februarie 2007 ‘n Afrika Gebedskonferensie by die Alte Lekker-jeugkamp buite Pretoria gehou. Die hoofsprekers op die byeenkoms was George Otis van die Sentinel-groep in Amerika en Graham Power, direkteur van Transformasie Afrika in Kaapstad. Die geleentheid was ter voorbereiding van die Wêreldgebeddag wat op Pinkstersondag, 27 Mei 2007, gehou sal word.

Read more ...